Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на ТК-ХОЛД АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 23.10.2018
Покана за общо събрание на акционерите 14.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 14.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 07.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 07.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 16.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 16.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 24.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 09.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 09.07.2014
Покана за общо събрание на акционерите 24.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 02.07.2013
Покана за общо събрание на акционерите 17.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 15.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 05.09.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 01.08.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 14.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 14.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 15.06.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 19.12.2008
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 04.12.2008
Покана за общо събрание на акционерите 12.06.2008