Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Софарма трейдинг АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 15.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 15.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 02.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 02.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 24.04.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 24.04.2017
Покана за общо събрание на акционерите 17.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 17.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 19.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 19.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 21.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 21.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 05.10.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 05.10.2011
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 22.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 22.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 28.05.2009
Покана за общо събрание на акционерите 28.05.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 01.12.2008
Покана за общо събрание на акционерите 01.12.2008
Покана за общо събрание на акционерите 25.07.2008
Покана за общо събрание на акционерите 24.06.2008