Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Спарки Елтос АД-Ловеч

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 25.07.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 25.07.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 05.07.2017
Покана за общо събрание на акционерите 05.07.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 13.12.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 13.12.2011
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 21.07.2010
Покана за общо събрание на акционерите 21.07.2010
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 16.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 16.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2008