Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Регала Инвест АД-Варна

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 20.02.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 20.02.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 12.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 12.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 10.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 10.06.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 23.02.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 23.02.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 20.12.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 20.12.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 21.05.2014
Покана за общо събрание на акционерите 21.05.2014