Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Риъл Булленд АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 12.11.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 14.12.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 14.12.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 13.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 13.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 01.08.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 01.08.2016
Покана за общо събрание на акционерите 12.05.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 12.05.2016
Покана за общо събрание на акционерите 15.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 15.06.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 25.08.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 25.08.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2014