Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Инвестиционна Компания Галата АД-Варна

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 12.07.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 07.03.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 19.02.2018
Покана за общо събрание на акционерите 19.02.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 19.02.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 12.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 12.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 10.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 10.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 20.12.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 20.12.2014
Покана за общо събрание на акционерите 20.12.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 21.05.2014