Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Синтетика АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 23.05.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 23.05.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 18.05.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 30.04.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 27.12.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 12.12.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 12.12.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 11.09.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 11.09.2017
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 05.06.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 05.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 29.12.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 29.12.2016
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 19.11.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 19.11.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 12.07.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 05.09.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 05.09.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 02.10.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 02.10.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2013