Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Експат Бета АДСИЦ-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 12.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 08.12.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 08.12.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 04.08.2016
Покана за общо събрание на акционерите 04.08.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 12.05.2015
Покана за общо събрание на акционерите 12.05.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 16.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 16.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 24.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 24.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 18.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 18.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 21.11.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 21.11.2011
Покана за общо събрание на акционерите 03.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 03.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 11.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 11.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 29.12.2008