Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 28.12.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 28.12.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 19.07.2017
Покана за общо събрание на акционерите 19.07.2017
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 31.10.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 31.10.2016
Покана за общо събрание на акционерите 18.07.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 18.07.2016
Покана за общо събрание на акционерите 05.07.2016
Покана за общо събрание на акционерите 11.01.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 11.01.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 30.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 11.05.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 11.05.2015
Покана за общо събрание на акционерите 09.12.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 09.12.2014
Покана за общо събрание на акционерите 13.12.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 13.12.2013
Покана за общо събрание на акционерите 01.10.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 01.10.2012
Покана за общо събрание на акционерите 26.08.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 26.08.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 15.07.2010
Покана за общо събрание на акционерите 15.07.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 11.09.2009
Покана за общо събрание на акционерите 11.09.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 30.03.2009
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 30.03.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 03.01.2009
Покана за общо събрание на акционерите 03.01.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 26.07.2008
Покана за общо събрание на акционерите 26.07.2008
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 30.05.2008