Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Българска фондова борса АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 18.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 18.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 26.09.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 26.09.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 07.04.2017
Покана за общо събрание на акционерите 07.04.2017
Покана за общо събрание на акционерите 21.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 21.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 03.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 03.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 14.01.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 14.01.2014
Покана за общо събрание на акционерите 09.05.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 09.05.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 31.05.2011
Покана за общо събрание на акционерите 31.05.2011