Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Български фонд за дялово инвестиране АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 08.09.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 22.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 08.06.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 10.04.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 10.04.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 25.08.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 25.08.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 09.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 09.06.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 11.01.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 11.01.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 30.05.2016
Покана за общо събрание на акционерите 30.05.2016
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 20.03.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 20.03.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 11.12.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 26.11.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 26.11.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 24.09.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 24.09.2012