Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на БГ Агро АД-Варна

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите
Покана за общо събрание на акционерите 02.07.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 02.07.2018
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 18.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 12.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 12.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 31.05.2017
Покана за общо събрание на акционерите 16.05.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 16.05.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 30.04.2015
Покана за общо събрание на акционерите 30.04.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 29.04.2014
Покана за общо събрание на акционерите 29.04.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 28.01.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 28.01.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 10.01.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 24.04.2013
Покана за общо събрание на акционерите 24.04.2013
Покана за общо събрание на акционерите 21.04.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 21.04.2012
Покана за общо събрание на акционерите 12.05.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 12.05.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 30.04.2010
Покана за общо събрание на акционерите 30.04.2010