Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Агрия Груп Холдинг АД-Варна

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 22.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 22.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 16.07.2015
Покана за общо събрание на акционерите 16.07.2015
Покана за общо събрание на акционерите 16.07.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 16.07.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 30.01.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 30.01.2013
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 20.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 09.05.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 09.05.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 24.08.2010
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 24.08.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2010
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 24.11.2009
Покана за общо събрание на акционерите 24.11.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 10.09.2008
Покана за общо събрание на акционерите 10.09.2008
Покана за общо събрание на акционерите 12.06.2008