Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на София Комерс-Заложни къщи АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 31.05.2017
Покана за общо събрание на акционерите 31.05.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 27.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 08.04.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 08.04.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 16.02.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 16.02.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 27.02.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 27.02.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 19.08.2013
Покана за общо събрание на акционерите 19.08.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 15.04.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 15.04.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 10.09.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 10.09.2012
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 15.12.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 15.12.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 15.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 15.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 19.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 19.06.2009