Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Софарма имоти АДСИЦ-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 21.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 21.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 05.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 05.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 16.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 16.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 28.05.2015
Покана за общо събрание на акционерите 28.05.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 19.12.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 19.12.2014
Покана за общо събрание на акционерите 22.05.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 22.05.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 21.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 21.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 10.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 10.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 26.05.2009
Покана за общо събрание на акционерите 26.05.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 20.11.2008
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 20.11.2008
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2008