Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Сила Холдинг АД-Стара Загора

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 14.12.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 14.12.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 29.05.2017
Покана за общо събрание на акционерите 29.05.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 01.11.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 01.11.2016
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 03.07.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 03.07.2015
Покана за общо събрание на акционерите 03.07.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 03.07.2014
Покана за общо събрание на акционерите 09.07.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 09.07.2013
Покана за общо събрание на акционерите 18.09.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 18.09.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 03.09.2012
Покана за общо събрание на акционерите 27.07.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 27.07.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 09.05.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 08.07.2011
Покана за общо събрание на акционерите 08.07.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2010
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 02.06.2010
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 02.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 12.12.2008