Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Северкооп Гъмза Холдинг АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 16.07.2018
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 15.01.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 29.12.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 29.12.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 07.08.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 24.07.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 24.07.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 12.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 12.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 14.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 14.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 29.10.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 15.10.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 15.10.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 19.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 05.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 05.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 11.08.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 25.07.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 25.07.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 22.05.2014
Покана за общо събрание на акционерите 07.05.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 07.05.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 14.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 28.05.2013
Покана за общо събрание на акционерите 28.05.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 20.09.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 05.09.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 05.09.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 14.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 22.05.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 22.05.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 14.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 25.05.2011
Покана за общо събрание на акционерите 25.05.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 10.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 25.05.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 11.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 26.05.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 19.06.2008
Протокол от общо събрание на акционерите 30.05.2008
Покана за общо събрание на акционерите 30.05.2008