Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Холдинг Нов Век АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 24.08.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 24.08.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 29.05.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 29.05.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 30.11.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 30.11.2016
Покана за общо събрание на акционерите 04.07.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 04.07.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 24.09.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 24.09.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 30.12.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 30.12.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 15.09.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 29.08.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 29.08.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 01.07.2014
Покана за общо събрание на акционерите 01.07.2014
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 27.12.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 27.12.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 29.07.2011
Покана за общо събрание на акционерите 29.07.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 12.07.2010
Покана за общо събрание на акционерите 12.07.2010
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 14.11.2009
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 30.10.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 03.11.2008
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 03.11.2008
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2008