Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Ломско пиво АД-Лом

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 21.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 21.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 18.11.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 02.11.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 02.11.2017
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 29.05.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 29.05.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 30.05.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 30.05.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 30.08.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 30.08.2011
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 18.02.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 18.02.2011
Покана за общо събрание на акционерите 19.07.2010
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2010
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 21.12.2009
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 21.12.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 31.07.2008
Покана за общо събрание на акционерите 31.07.2008