Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 25.01.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 25.01.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 18.08.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 18.08.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 18.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 18.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 08.09.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 08.09.2014
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 10.02.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 14.01.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 14.01.2014
Покана за общо събрание на акционерите 15.05.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 15.05.2013
Покана за общо събрание на акционерите 19.02.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 10.12.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 10.12.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 06.12.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 30.05.2012
Покана за общо събрание на акционерите 30.05.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 27.04.2011
Покана за общо събрание на акционерите 27.04.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 24.03.2010
Покана за общо събрание на акционерите 24.03.2010
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 04.01.2010
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 04.01.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 25.03.2009
Покана за общо събрание на акционерите 25.03.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 26.03.2008