Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Енергоремонт Холдинг АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 10.10.2017
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 29.07.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 29.07.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 14.11.2014
Покана за общо събрание на акционерите 31.10.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 21.10.2013
Покана за общо събрание на акционерите 21.10.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 14.09.2012
Покана за общо събрание на акционерите 14.09.2012
Покана за общо събрание на акционерите 15.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 15.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 14.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 14.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 17.07.2009
Покана за общо събрание на акционерите 17.07.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 13.10.2008
Покана за общо събрание на акционерите 13.10.2008