Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Химимпорт АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 27.07.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 27.07.2016
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 01.07.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 01.07.2013
Покана за общо събрание на акционерите 15.08.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 15.08.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 28.07.2011
Покана за общо събрание на акционерите 28.07.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 05.07.2010
Покана за общо събрание на акционерите 05.07.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 03.07.2009
Покана за общо събрание на акционерите 03.07.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 11.03.2009
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 11.03.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 24.07.2008
Покана за общо събрание на акционерите 24.07.2008
Покана за общо събрание на акционерите 26.04.2007