Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Фонд Имоти АДСИЦ-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 13.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 29.05.2017
Покана за общо събрание на акционерите 15.05.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 16.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 02.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 25.02.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 11.02.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 16.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 02.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 17.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 03.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 01.07.2013
Покана за общо събрание на акционерите 17.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 02.04.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 19.03.2012
Покана за общо събрание на акционерите 19.03.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 30.05.2011
Покана за общо събрание на акционерите 30.05.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 31.01.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 17.01.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 17.01.2011
Покана за общо събрание на акционерите 03.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 03.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 03.06.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 23.12.2008
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 08.12.2008
Протокол от общо събрание на акционерите 07.05.2008