Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Арома АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 03.12.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 03.12.2015
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 17.12.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 17.12.2012
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 10.04.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 26.03.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 26.03.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 07.11.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 07.11.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 02.05.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 02.05.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2010
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 05.01.2010
Покана за общо събрание на акционерите 05.01.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 15.07.2009
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 25.11.2008
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 10.11.2008
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 10.11.2008
Протокол от общо събрание на акционерите 25.08.2008
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2008
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 25.08.2006