Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Асенова крепост АД-Асеновград

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 04.08.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 04.08.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 07.07.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 07.07.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 21.07.2014
Покана за общо събрание на акционерите 21.07.2014
Покана за общо събрание на акционерите 05.07.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 05.07.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 05.10.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 05.10.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 12.07.2012
Покана за общо събрание на акционерите 12.07.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 11.11.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 11.11.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 16.07.2010
Покана за общо събрание на акционерите 16.07.2010
Покана за общо събрание на акционерите 07.07.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 14.11.2008
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 14.11.2008
Протокол от общо събрание на акционерите 30.07.2008
Покана за общо събрание на акционерите 11.07.2008
Протокол от общо събрание на акционерите -22.7.2009