Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Алкомет АД-Шумен

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 14.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 14.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 12.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 12.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 27.05.2016
Покана за общо събрание на акционерите 27.05.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 17.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 17.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 29.05.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 30.05.2012
Покана за общо събрание на акционерите 30.05.2012
Покана за общо събрание на акционерите 22.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 21.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 03.09.2010
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 03.09.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 03.09.2009
Покана за общо събрание на акционерите 03.09.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2008