Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Агро Финанс АДСИЦ-Пловдив

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 02.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 02.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 30.05.2016
Покана за общо събрание на акционерите 30.05.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 04.05.2015
Покана за общо събрание на акционерите 04.05.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 20.12.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 20.12.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 10.09.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 10.09.2013
Покана за общо събрание на акционерите 20.05.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 20.05.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 18.09.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 18.09.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 21.05.2012
Покана за общо събрание на акционерите 21.05.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 10.10.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 10.10.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 09.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 09.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 14.03.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 14.03.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 02.11.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 18.10.2010
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 18.10.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2008