Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Албена АД-к.к. Албена

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 12.12.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 12.12.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 11.10.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 11.10.2016
Покана за общо събрание на акционерите 04.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 04.06.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 28.04.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 28.04.2016
Покана за общо събрание на акционерите 13.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 13.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 18.05.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 18.05.2013
Покана за общо събрание на акционерите 24.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 24.06.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 06.11.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 06.11.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 24.10.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 24.10.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 19.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 19.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 19.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2009
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 18.01.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 14.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 14.06.2008