Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Фаворит Холд АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 20.11.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 11.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 11.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 14.02.2018
Покана за общо събрание на акционерите 23.01.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 23.01.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 13.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 13.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 30.05.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 12.05.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 12.05.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 22.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 06.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 06.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 03.07.2015
Покана за общо събрание на акционерите 15.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 15.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 10.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 10.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 11.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 11.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 03.07.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 15.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 15.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 24.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 08.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 08.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 07.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 15.07.2009
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 15.07.2008
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 09.06.2008