Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Адванс Екуити Холдинг АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 15.09.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 30.08.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 30.08.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 11.05.2016
Покана за общо събрание на акционерите 11.05.2016
Покана за общо събрание на акционерите 03.07.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 03.07.2015
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 24.03.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 09.03.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 09.03.2015
Покана за общо събрание на акционерите 18.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 18.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 31.07.2013
Покана за общо събрание на акционерите 15.07.2013
Покана за общо събрание на акционерите 03.07.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 03.07.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 02.08.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 18.07.2011
Покана за общо събрание на акционерите 18.07.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 23.07.2010
Покана за общо събрание на акционерите 07.07.2010
Покана за общо събрание на акционерите 24.07.2009
Покана за общо събрание на акционерите 30.07.2008