Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 11.01.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 11.01.2017
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 14.11.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 14.11.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 01.07.2013
Покана за общо събрание на акционерите 01.07.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 12.04.2012
Покана за общо събрание на акционерите 12.04.2012
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 06.02.2009
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 06.02.2009
Покана за общо събрание на акционерите 03.09.2008
Покана за общо събрание на акционерите 11.06.2008