Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Адванс Терафонд АДСИЦ-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 30.05.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 30.05.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 31.05.2016
Покана за общо събрание на акционерите 31.05.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 09.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 09.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 14.05.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 14.05.2014
Покана за общо събрание на акционерите 16.05.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 16.05.2013
Покана за общо събрание на акционерите 17.05.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 17.05.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 31.05.2011
Покана за общо събрание на акционерите 31.05.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 02.07.2010
Покана за общо събрание на акционерите 17.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 07.07.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 22.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 22.06.2009