Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Холдинг Варна АД-Варна

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 23.02.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 15.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 15.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 24.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 24.06.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 18.12.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 18.12.2015
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 02.12.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 17.11.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 17.11.2014
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2010
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 31.03.2010
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 31.03.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 15.07.2009
Покана за общо събрание на акционерите 15.07.2009
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2008