Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Тодоров АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 16.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 16.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 10.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 10.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 14.07.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 14.07.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 23.02.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 23.02.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 09.01.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 09.01.2015
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 21.08.2013
Покана за общо събрание на акционерите 07.08.2013
Покана за общо събрание на акционерите 14.12.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 14.12.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 29.07.2011
Покана за общо събрание на акционерите 15.07.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 18.02.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 18.02.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 10.10.2008
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 10.10.2008
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 03.09.2008
Протокол от общо събрание на акционерите 07.07.2008