Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Стара планина Холд АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 23.05.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 23.05.2017
Покана за общо събрание на акционерите 23.05.2017
Покана за общо събрание на акционерите 21.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 21.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 17.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 17.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 17.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 12.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 12.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 12.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 12.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 21.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 21.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 15.07.2008
Покана за общо събрание на акционерите 15.07.2008