Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Петрол АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 08.11.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 26.10.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 26.10.2017
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 10.05.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 10.05.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 15.02.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 15.02.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 16.11.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 01.11.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 01.11.2016
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 20.04.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 20.04.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 17.09.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 17.09.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 29.07.2014
Покана за общо събрание на акционерите 29.07.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 23.04.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 23.04.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 08.04.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 10.03.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 10.03.2014
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 20.02.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 20.02.2013
Покана за общо събрание на акционерите 20.02.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 09.11.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 09.11.2012
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 14.12.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 14.12.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 26.10.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 26.10.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 25.10.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 25.10.2011
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 02.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 02.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 12.04.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 23.11.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 23.11.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2010
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 18.12.2009
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 18.12.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 03.08.2009
Покана за общо събрание на акционерите 03.08.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 24.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 24.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 11.06.2007