Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 21.05.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 21.05.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 25.05.2017
Покана за общо събрание на акционерите 25.05.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 25.08.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 25.08.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 27.05.2016
Покана за общо събрание на акционерите 27.05.2016
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 08.10.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 08.10.2014
Покана за общо събрание на акционерите 21.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 21.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 15.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 15.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 11.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 11.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 19.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 19.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 18.09.2009
Покана за общо събрание на акционерите 18.09.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 14.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 14.06.2008