Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Момина крепост АД-Велико Търново

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 14.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 14.06.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 28.07.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 28.07.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 22.05.2017
Покана за общо събрание на акционерите 22.05.2017
Покана за общо събрание на акционерите 15.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 15.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 04.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 04.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 19.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 04.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 04.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 12.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 12.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 14.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 30.05.2012
Покана за общо събрание на акционерите 30.05.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 01.09.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 01.09.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 01.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 01.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 26.05.2010
Покана за общо събрание на акционерите 26.05.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 28.05.2009
Покана за общо събрание на акционерите 28.05.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 27.11.2008
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 27.11.2008
Протокол от общо събрание на акционерите 29.05.2008