Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на М+С хидравлик АД-Казанлък

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 17.05.2018
Покана за общо събрание на акционерите 17.05.2018
Покана за общо събрание на акционерите 18.05.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 18.05.2017
Покана за общо събрание на акционерите 26.05.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 26.05.2016
Покана за общо събрание на акционерите 27.05.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 27.05.2015
Покана за общо събрание на акционерите 16.05.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 16.05.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 26.08.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 26.08.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 28.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 10.05.2013
Покана за общо събрание на акционерите 10.05.2013
Покана за общо събрание на акционерите 01.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 01.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 27.05.2011
Покана за общо събрание на акционерите 27.05.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 27.01.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 27.01.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 18.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 18.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 22.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 22.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 16.05.2008