Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Монбат АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 15.02.2018
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 08.11.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 08.11.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 07.12.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 07.12.2015
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 15.10.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 30.09.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 30.09.2013
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 01.10.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 01.10.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 23.07.2010
Покана за общо събрание на акционерите 23.07.2010
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 28.06.2010
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 19.04.2010
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 19.04.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 16.05.2008