Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на ЗД Евроинс АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 02.10.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 02.10.2017
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 30.12.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 30.12.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 31.10.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 31.10.2016
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 22.12.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 22.12.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 27.08.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 26.08.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 26.08.2015
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 29.12.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 29.12.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 19.08.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 19.08.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 20.12.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 20.12.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 02.10.2013
Покана за общо събрание на акционерите 02.10.2013
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 17.12.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 16.11.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 16.11.2012
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 27.05.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 27.05.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2010
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 19.04.2010
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 18.01.2010
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 18.01.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 02.02.2009
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 02.02.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 28.11.2008
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 28.11.2008
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2008