Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 14.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 14.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 09.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 09.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 06.03.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 06.03.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 06.12.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 06.12.2016
Покана за общо събрание на акционерите 24.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 24.06.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 30.09.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 30.09.2015
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 13.09.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 13.09.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 11.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 11.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2008