Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 21.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 21.06.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 19.12.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 19.12.2017
Покана за общо събрание на акционерите 29.05.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 29.05.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 16.05.2016
Покана за общо събрание на акционерите 16.05.2016
Покана за общо събрание на акционерите 15.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 15.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 21.05.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 21.05.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 21.05.2013
Покана за общо събрание на акционерите 21.05.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 20.12.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 20.12.2012
Покана за общо събрание на акционерите 22.05.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 22.05.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 24.10.2011
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 24.10.2011
Покана за общо събрание на акционерите 10.05.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 10.05.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 14.05.2010
Покана за общо събрание на акционерите 14.05.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 28.09.2009
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 28.09.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 29.05.2009
Покана за общо събрание на акционерите 29.05.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 14.07.2008
Покана за общо събрание на акционерите 14.07.2008
Покана за общо събрание на акционерите 31.03.2008