Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Етропал АД-Етрополе

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 02.12.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 02.12.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2014
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 02.10.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 02.10.2013
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 07.09.2010
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 07.09.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 15.07.2010
Покана за общо събрание на акционерите 15.07.2010
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2010
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 10.12.2009
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 10.12.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 16.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 16.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2008