Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Доверие Обединен Холдинг АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 12.09.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 28.08.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 28.08.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 15.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 15.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 14.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 14.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 08.07.2014
Покана за общо събрание на акционерите 24.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 24.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 13.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 13.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 14.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 14.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 24.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 09.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 09.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 09.07.2010
Покана за общо събрание на акционерите 24.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 10.07.2009
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 19.11.2007