Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на ТБ Тексим Банк АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 24.10.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 24.10.2018
Покана за общо събрание на акционерите 22.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 22.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 28.12.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 28.12.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 28.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 28.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 23.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 23.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 18.05.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 18.05.2016
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2013