Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 28.02.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 28.02.2018
Покана за общо събрание на акционерите 29.05.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 29.05.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 11.08.2016
Покана за общо събрание на акционерите 26.07.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 26.07.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 22.02.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 22.02.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 16.07.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 29.05.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 29.05.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 15.11.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 15.11.2013
Покана за общо събрание на акционерите 15.07.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 15.07.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 06.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 21.05.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 21.05.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 13.07.2011
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 23.07.2010
Покана за общо събрание на акционерите 06.07.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 05.02.2009
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 21.01.2009