Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Параходство Българско речно плаване АД-Русе

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 26.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 26.06.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 10.05.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 10.05.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 24.03.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 24.03.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 24.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 24.06.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 19.02.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 19.02.2016
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 11.12.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 11.12.2015
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 09.07.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 09.07.2014
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 27.08.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 27.08.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 28.10.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 28.10.2011
Покана за общо събрание на акционерите 24.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 24.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 31.03.2010
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 31.03.2010
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите -30.6.2008