Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на Билборд АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 12.11.2018
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 25.10.2018
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 29.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 29.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 16.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 16.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2015
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 27.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 27.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 24.06.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 24.06.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 18.12.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 18.12.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2012
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 14.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 14.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 22.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 22.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2008