Общи събрания на емитенти на БФБ-София

Документи от ОСА на ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София

Вид на ОСА Дата на провеждане
Протокол от общо събрание на акционерите 15.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 15.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 29.09.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 29.09.2017
Покана за общо събрание на акционерите 05.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 05.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 10.05.2016
Покана за общо събрание на акционерите 10.05.2016
Покана за общо събрание на акционерите 28.04.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 28.04.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 25.08.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 25.08.2014
Покана за общо събрание на акционерите 08.05.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 08.05.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 27.09.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 27.09.2013
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 18.07.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 18.07.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 23.04.2013
Покана за общо събрание на акционерите 23.04.2013
Протокол от общо събрание на акционерите 24.10.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 24.10.2012
Покана за общо събрание на акционерите 25.04.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 25.04.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 07.03.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 07.03.2012
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 05.07.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 05.07.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 01.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 01.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 14.04.2010
Покана за общо събрание на акционерите 14.04.2010
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 16.09.2009
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 16.09.2009
Покана за общо събрание на акционерите 29.04.2009
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите 20.10.2008
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 20.10.2008